Sesja sprawozdawcza z aktywności Instytutu Fizjologii Roślin PAN w 2021

14.02.2022

Sesja Sprawozdawcza z aktywności Instytutu Fizjologii Roślin PAN w 2021 w postaci otwartego seminarium online odbędzie się 24.02.22 od godz. 9:00 w aplikacji MS Teams.

Link do sesji:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a2240c05f2fdb4bcf8e6e2b08542bcf3d%40thread.tacv2/1644406543386?context=%7b%22Tid%22%3a%22cbc1055b-5c24-4115-8b89-291c60b5f2cb%22%2c%22Oid%22%3a%2203b01554-32ea-4414-9b23-53fdb3d47dbd%22%7d

Dziennik zmian dokumentu

Data zmiany Typ zmiany Autor Osoba odpowiedzialna Opis zmian
2022-02-14 09:26:46 Edycja rekordu Edycja rekordu "Sesja sprawozdawcza z aktywności Instytutu Fizjologii Roślin PAN w 2021" w następującym zakresie:
Dostępny do
2022-02-14 09:22:29 Edycja rekordu Edycja rekordu "Sesja sprawozdawcza z aktywności Instytutu Fizjologii Roślin PAN w 2021" w następującym zakresie:
Dostępny do
Opublikowany
2022-02-14 09:22:17 Dodanie rekordu Nazwa rekordu: Sesja sprawozdawcza z aktywności Instytutu Fizjologii Roślin PAN w 2021
print