Seminarium naukowe IFR PAN

28.01.2022

Zapraszamy na seminarium naukowe online zatytułowane:
"Wpływ zasolenia gleby na funkcjonowanie fotosyntetycznego łańcucha transportu elektronów u Mesembryanthemum crystallinum", które wygłosi:
dr Maria Pilarska z Zakładu Biologii Stresu IFR PAN
Webinarium odbędzie się 28 stycznia 2022 o godzinie 9:15, link do spotkania (MS Teams):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3abc6401607e60463eb5bf6805d1aae316%40thread.tacv2/1643014572250?context=%7b%22Tid%22%3a%22cbc1055b-5c24-4115-8b89-291c60b5f2cb%22%2c%22Oid%22%3a%220757eb40-1aeb-41ca-8af6-08573cdb7e93%22%7d

Dziennik zmian dokumentu

Data zmiany Typ zmiany Autor Osoba odpowiedzialna Opis zmian
2022-01-28 12:43:43 Dodanie rekordu Piotr Waligórski Nazwa rekordu: Seminarium naukowe IFR PAN
print