MRIRW Dotacja na badania podstawowe na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej na rok 2021

06.04.2021

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznało dotację na pokrycie kosztów wykonania badania podstawowego na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej Decyzja nr KS.zb.802.1.2021 z dnia 30.03.2021 na realizację zadań 3 i 4.

Zad. 3 pt: „Określenie fizjologicznych i biochemicznych wskaźników tolerancji pszenicy ozimej (Triticum aestivum L.) na stres suszy i wysokiej temperatury” zgłoszony przez Instytut Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN, 

Kierownik zadania: dr inż. Katarzyna Juzoń Zakład Biotechnologii IFR PAN

Zad. 4 pt: „Identyfikacja czynników warunkujących indukcję embriogenezy mikrospor u pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.) ” zgłoszony przez Instytut Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN, 

Kierownik zadania: prof. dr hab. inż. Iwona Żur Zakład Biologii Komórki IFR PAN

Dziennik zmian dokumentu

Data zmiany Typ zmiany Autor Osoba odpowiedzialna Opis zmian
2021-04-06 08:05:26 Edycja rekordu Agnieszka Kwiecień Edycja rekordu "MRIRW Dotacja na badania podstawowe na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej na rok 2021" w następującym zakresie:
Dostępny do
Wstęp (polski)
Wstęp (angielski)
2021-04-06 08:03:59 Dodanie rekordu Agnieszka Kwiecień Nazwa rekordu: MRIRW Dotacja na badania podstawowe na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej na rok 2021
print