NCN PROJEKT MINIATURA 3 – DZIAŁANIE NAUKOWE

09.12.2019

Narodowe Centrum Nauki przyznało dofinansowanie na realizację działania naukowego konkurs MINIATURA 3 Decyzja 2019/03/X/NZ9/01879 z dnia 04.12.2019

pt: " Wpływ suszy glebowej na proteom chloroplastów jęczmienia ozimego (Hordeum vulgare L.)" zgłoszony przez Instytut Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN, 

Kierownikiem projektu jest dr Przemysław Kopeć, Zakład Biologii Komórki IFR PAN

Dziennik zmian dokumentu

Data zmiany Typ zmiany Autor Osoba odpowiedzialna Opis zmian
2019-12-09 10:30:02 Edycja rekordu Agnieszka Kwiecień Edycja rekordu "NCN PROJEKT MINIATURA 3 – DZIAŁANIE NAUKOWE" w następującym zakresie:
Dostępny do
Wstęp (polski)
Wstęp (angielski)
2019-12-09 10:28:50 Edycja rekordu Agnieszka Kwiecień Edycja rekordu "NCN PROJEKT MINIATURA 3 – DZIAŁANIE NAUKOWE" w następującym zakresie:
Dostępny od
Dostępny do
2019-12-09 10:26:25 Edycja rekordu Agnieszka Kwiecień Edycja rekordu "NCN PROJEKT MINIATURA 3 – DZIAŁANIE NAUKOWE" w następującym zakresie:
Dostępny do
2019-12-09 10:26:04 Edycja rekordu Agnieszka Kwiecień Edycja rekordu "NCN PROJEKT MINIATURA 3 – DZIAŁANIE NAUKOWE" w następującym zakresie:
Dostępny do
2019-12-09 10:25:45 Dodanie rekordu Agnieszka Kwiecień Nazwa rekordu: NCN PROJEKT MINIATURA 3 – DZIAŁANIE NAUKOWE
print