zawiadomienie o wyborze Dyrektora Instytutu

20.12.2016

Zawiadomienie o wyborze Dyrektora Instytutu

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 roku w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. nr 233 poz. 1530), uprzejmie informuję, Komisja Konkursowa ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN w Krakowie, w wyniku postępowania konkursowego, uchwałą nr 1/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku wyłoniła kandydaturę prof. dra hab. Zbigniewa Miszalskiego na stanowisko Dyrektora Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN w Krakowie.

W wyniku tego konkursu Prezes PAN z dniem 1 stycznia 2017 roku powierzył prof. dr hab. Zbigniewowi Miszalskiemu funkcję Dyrektora Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN w Krakowie, na okres czteroletniej kadencji tj. do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Romuald Zabielski

Dziennik zmian dokumentu

Data zmiany Typ zmiany Autor Osoba odpowiedzialna Opis zmian
2016-12-20 12:43:08 Dodanie rekordu Nazwa rekordu: zawiadomienie o wyborze Dyrektora Instytutu
print