ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 4/2016 - WYJAŚNIENIE

24.11.2016

Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN w Krakowie informuje, że w dniu 22.11.2016 r. do zamawiającego wpłynął wniosek od wykonawcy dotyczący wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu pn. „Zakup energii elektrycznej dla Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk” - znak sprawy 4/2016.

więcej

Dziennik zmian dokumentu

Data zmiany Typ zmiany Autor Osoba odpowiedzialna Opis zmian
2016-11-24 10:22:04 Dodanie rekordu Sławomir Jurczyk Nazwa rekordu: ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 4/2016 - WYJAŚNIENIE
print