Międzyinstytutowe Laboratorium Biotechnologii i Katalizy Enzymatycznej

kierownik: Dr hab. Piotr Waligórski
adres: Niezapominajek 21, 30-239 Kraków
telefon: (+48) 12 4251833 (wew./ext. 123)
faks: (+48) 12 4251844
p.waligorski@ifr-pan.edu.pl

Pracownicy

Opis

Międzyinstytutowe Laboratorium Biotechnologii i Katalizy Enzymatycznej jest jednostką utworzoną przez Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN (IFR PAN) oraz Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN (IKiFP PAN). Celem istnienia Laboratorium jest dostęp pracowników współpracujących Instytutów do współdzielonego sprzętu badawczego i laboratoriów.

Kierownikiem Laboratorium z ramienia IFR PAN jest Dr Piotr Waligórski
Kierownikiem Laboratorium z ramienia IKiFP PAN jest Dr hab. Maciej Szaleniec

https://www.mlbke.com/