Komisje

Komisje Rady Naukowej IFR PAN w kadencji 2023-2026

Komisja RN ds. Oceny Działalności Naukowej

Prof. dr hab. inż. Małgorzata Jędryczka, czł. koresp. PAN
Prof. dr hab. Andrzej Bieganowski
Prof. dr hab. Anna Mikuła 
Dr hab. Ilona Czyczyło-Mysza, prof. instytutu IFR PAN
Prof. dr hab. Ireneusz Ślesak 
Dr hab. Tomasz Hura, prof. instytutu IFR PAN
Prof. dr hab. inż. Franciszek Janowiak
Dr hab. Ewa Dubas, prof. instytutu IFR PAN
Dr Diana Saja-Garbarz

 

Komisja RN ds. Rozwoju Kadry Naukowej IFR PAN

Prof. dr hab. inż. Agnieszka Płażek
Prof. dr hab. Lucyna Śliwa
Prof. dr hab. inż. Ewa Niewiadomska
Prof. dr hab. inż. Edyta Skrzypek
Prof. dr hab. inż. Iwona Żur
Prof. dr hab. inż. Franciszek Janowiak
Dr hab. Ewa Dubas, prof. instytutu IFR PAN
Dr Diana Saja-Garbarz

(Członkowie Komisji ’poszerzonej’)
Prof. dr hab. Kazimierz Strzałka 
Prof. dr hab. Małgorzata. Jędryczka
Prof. dr hab. Wiesław Oleszek

 

Komisja ds. Nadawania Stopnia Doktora

Prof. dr hab. Elżbieta Pisulewska
Prof. dr hab. Agnieszka Płażek 
Prof. dr hab. Anna Mikuła 
Prof. dr hab. Hanna Bandurska
Prof. dr hab. Lucyna Śliwa
Prof. dr hab. inż. Marcin Rapacz
Dr hab. Marta Libik-Konieczny
Dr hab. inż. Edyta Skrzypek
Prof. dr hab. inż. Ewa Niewiadomska
Prof. dr hab. inż. Franciszek Janowiak
Dr hab. Ewa Dubas, prof. instytutu IFR PAN
Dr hab. inż. Ilona Czyczyło-Mysza, prof. instytutu IFR PAN
Dr hab. Piotr Waligórski, prof. instytutu IFR PAN
Prof. dr hab. inż. Iwona Żur
Dr Diana Saja-Garbarz 
Dr hab. Damian Gruszka

 

Rzecznik Dyscyplinarny Rady Naukowej IFR PAN
Prof dr hab. inż. Ewa Niewiadomska

 

Komisja Skrutacyjna

Dr hab. Marta Libik-Konieczny
Dr hab. Maciej Grzesiak
Dr Magdalena Ryś