PROJEKT OPUS 18 – PROJEKT BADAWCZY NCN

21.05.2020

 Narodowe Centrum Nauki przyznało dofinansowanie na projekt badawczy konkurs Opus 18 Decyzja 2019/35/B/NZ9/01544

 

z dnia 18.05.2020 pt: " Wewnątrztkankowy dwutlenek węgla oraz stan puli redoks plastochinonu jako regulatory szlaku biosyntezy etylenu" zgłoszony przez Instytut Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN, 

 

Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Zbigniew Miszalski, Zakład Biologii Stresu IFR PAN

Dziennik zmian dokumentu

Data zmiany Typ zmiany Autor Osoba odpowiedzialna Opis zmian
2020-05-21 10:23:17 Edycja rekordu Agnieszka Kwiecień Edycja rekordu "PROJEKT OPUS 18 – PROJEKT BADAWCZY NCN " w następującym zakresie:
Dostępny do
Wstęp (polski)
Wstęp (angielski)
2020-05-21 10:21:00 Dodanie rekordu Agnieszka Kwiecień Nazwa rekordu: PROJEKT OPUS 18 – PROJEKT BADAWCZY NCN
print