Dr Michał Dziurka

Rola fitohormonów w rozwoju roślin • zearalenon - występowanie i aktywność w roślinach
www: http://ifr-pan.edu.pl/o-instytucie/kadra/44-michal-dziurka

Publikacje

  • Sobstyl E.
  • Szopa A.
  • Dziurka M.
  • Ekiert H.
  • Nikolaichuk H.
  • Choma IM.
  • Schisandra rubriflora fruit and leaves as promising new materials of high biological potential: Lignan profiling and effect-directed analysis.
  • 2022.
  • Molecules, 27: 2116.
  zobacz
  • Klimek-Szczykutowicz M.
  • Dziurka M.
  • Blažević I.
  • Đulović A.
  • Apola A.
  • Ekiert H.
  • Szopa A.
  • Impacts of elicitors on metabolite production and on antioxidant potential and tyrosinase inhibition in watercress microshoot cultures.
  • 2022.
  • Applied Microbiology and Biotechnology, 106: 619-633.
  zobacz
  • Hornyák M.
  • Dziurka M.
  • Kula-Maximenko M.
  • Pastuszak J.
  • Szczerba A.
  • Szklarczyk M.
  • Płażek A.
  • Photosynthetic efficiency, growth and secondary metabolism of common buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench) in different controlled-environment production systems.
  • 2022.
  • Scientific Reports, 12: 257.
  zobacz
więcej publikacji

Projekty

 

studia

2004 - 2009
studia doktoranckie w Międzynarodowym Studium Doktoranckim Nauk Przyrodniczych PAN w Krakowie. Temat pracy doktorskiej: "Udział zearalenonu w rozwoju wybranych roślin uprawnych"
1999 - 2004
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Chemii, studia magisterskie, specjalność: chemia analityczna. Praca magisterska wykonana w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie;

przebieg pracy

lipiec 2019
asystent w Instytucie Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN w Krakowie;
2011 – 2019
adiunkt w Instytucie Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN w Krakowie;
2009 – 2011
asystent w Instytucie Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN w Krakowie;
2004 – 2009
chemik w Instytucie Fizjologii Roślin im.F. Górskiego PAN w Krakowie

praktyczne umiejętności

znajomość technik analitycznych, klasycznych i instrumentalnych oraz obsługi aparatury analitycznej (w szczególności chromatograf cieczowy z detektorem elektrochemicznym, spektrofotometrycznym DAD i masowm) i inne laboratoryjne techniki biochemiczne,
opracowywanie metod analitycznych (także walidacja), wykonywanie analiz, opracowywanie wyników
wykonywane oznaczenia: witamina E (tokoferole), regulatory wzrostu i rozwoju roślin (min. auksyny, cytokininy, ABA, poliaminy, zearalenon), cukry (mon- i oligosacharydy); w różnych matrycach pochodzenia roślinnego

social media

ORCID logo

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8265-6243
ResearcherID: H-1228-2016
Loop profile: 392260
Scopus Author ID: 35737193800