Dr Michał Dziurka

Rola fitohormonów w rozwoju roślin • zearalenon - występowanie i aktywność w roślinach
www: http://ifr-pan.edu.pl/o-instytucie/kadra/44-michal-dziurka

Publikacje

  • Hornyak A.
  • Płażek A.
  • Kopeć P.
  • Dziurka M.
  • Pastuszak J.
  • Szczerba J.
  • Hura T.
  • Photosynthetic activity of common buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench) exposed to thermal stress.
  • 2020.
  • Photosynthetica 58: 45-53.
  zobacz
  • Szopa A.
  • Klimek-Szczykutowicz M.
  • Kokotkiewicz A.
  • Dziurka M.
  • Luczkiewicz M.
  • Ekiert H.
  • Phenolic acid and flavonoid production in agar, agitated and bioreactor-grown microshoot cultures of Schisandra chinensis cv. Sadova No. 1-a valuable medicinal plant.
  • 2019.
  • Journal of Biotechnology 305: 61-70.
  zobacz
  • Makowski W.
  • Tokarz B.
  • Banasiuk R.
  • Krolicka A.
  • Dziurka M.
  • Wojciechowska R.
  • Tokarz K.M.
  • Is a blue-red light a good elicitor of phenolic compounds in the family Droseraceae? A comparative study.
  • 2019.
  • Journal of Photochemistry and Photobiology B-Biology 201.
  zobacz
więcej publikacji

Projekty

 

studia

2004 - 2009
studia doktoranckie w Międzynarodowym Studium Doktoranckim Nauk Przyrodniczych PAN w Krakowie. Temat pracy doktorskiej: "Udział zearalenonu w rozwoju wybranych roślin uprawnych"
1999 - 2004
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Chemii, studia magisterskie, specjalność: chemia analityczna. Praca magisterska wykonana w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie;

przebieg pracy

lipiec 2019
asystent w Instytucie Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN w Krakowie;
2011 – 2019
adiunkt w Instytucie Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN w Krakowie;
2009 – 2011
asystent w Instytucie Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN w Krakowie;
2004 – 2009
chemik w Instytucie Fizjologii Roślin im.F. Górskiego PAN w Krakowie

praktyczne umiejętności

znajomość technik analitycznych, klasycznych i instrumentalnych oraz obsługi aparatury analitycznej (w szczególności chromatograf cieczowy z detektorem elektrochemicznym, spektrofotometrycznym DAD i masowm) i inne laboratoryjne techniki biochemiczne,
opracowywanie metod analitycznych (także walidacja), wykonywanie analiz, opracowywanie wyników
wykonywane oznaczenia: witamina E (tokoferole), regulatory wzrostu i rozwoju roślin (min. auksyny, cytokininy, ABA, poliaminy, zearalenon), cukry (mon- i oligosacharydy); w różnych matrycach pochodzenia roślinnego

social media

ORCID logo

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8265-6243
ResearcherID: H-1228-2016
Loop profile: 392260
Scopus Author ID: 35737193800