Dr Michał Dziurka

Rola fitohormonów w rozwoju roślin • zearalenon - występowanie i aktywność w roślinach
www: http://ifr-pan.edu.pl/o-instytucie/kadra/44-michal-dziurka

Publikacje

  • Laskoś K.
  • Czyczyło-Mysza I.
  • Dziurka M.
  • Noga A.
  • Góralska M.
  • Bartyzel J.
  • Myśków B.
  • Correlation between leaf epicuticular wax composition and structure, physio-biochemical traits and drought resistance in glaucous and non-glaucous near-isogenic lines of rye.
  • 2021.
  • Plant J. https://doi.org/10.1111/tpj.15428.
  zobacz
  • Pastuszak J.
  • Szczerba A.
  • Dziurka M.
  • Hornyák M.
  • Kopeć P.
  • Szklarczyk M.
  • Płażek A.
  • Physiological and biochemical response to Fusarium culmorum infection in three durum wheat genotypes at seedling and full anthesis stage.
  • 2021.
  • International Journal of Molecular Sciences, 22: 7433.
  zobacz
  • Jurczyk B.
  • Pociecha E.
  • Janowiak F.
  • Dziurka M.
  • Kościk I.
  • Rapacz M.
  • Changes in ethylene, ABA and sugars regulate freezing tolerance under low-temperature waterlogging in Lolium perenne.
  • 2021.
  • International Journal of Molecular Sciences, 22: 6700.
  zobacz
więcej publikacji

Projekty

 

studia

2004 - 2009
studia doktoranckie w Międzynarodowym Studium Doktoranckim Nauk Przyrodniczych PAN w Krakowie. Temat pracy doktorskiej: "Udział zearalenonu w rozwoju wybranych roślin uprawnych"
1999 - 2004
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Chemii, studia magisterskie, specjalność: chemia analityczna. Praca magisterska wykonana w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie;

przebieg pracy

lipiec 2019
asystent w Instytucie Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN w Krakowie;
2011 – 2019
adiunkt w Instytucie Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN w Krakowie;
2009 – 2011
asystent w Instytucie Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN w Krakowie;
2004 – 2009
chemik w Instytucie Fizjologii Roślin im.F. Górskiego PAN w Krakowie

praktyczne umiejętności

znajomość technik analitycznych, klasycznych i instrumentalnych oraz obsługi aparatury analitycznej (w szczególności chromatograf cieczowy z detektorem elektrochemicznym, spektrofotometrycznym DAD i masowm) i inne laboratoryjne techniki biochemiczne,
opracowywanie metod analitycznych (także walidacja), wykonywanie analiz, opracowywanie wyników
wykonywane oznaczenia: witamina E (tokoferole), regulatory wzrostu i rozwoju roślin (min. auksyny, cytokininy, ABA, poliaminy, zearalenon), cukry (mon- i oligosacharydy); w różnych matrycach pochodzenia roślinnego

social media

ORCID logo

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8265-6243
ResearcherID: H-1228-2016
Loop profile: 392260
Scopus Author ID: 35737193800