Dr Michał Dziurka

Rola fitohormonów w rozwoju roślin • zearalenon - występowanie i aktywność w roślinach
www: http://ifr-pan.edu.pl/o-instytucie/kadra/44-michal-dziurka

Publikacje

  • Wiszniewska A.
  • Koźmińska A.
  • Hanus-Fajerska E.
  • Dziurka M.
  • Dziurka K.
  • Insight into mechanism of multiple stresses tolerance in a halophyte Aster tripolium subjected to salinity and heavy metal stress.
  • 2019.
  • Ecotoxicology and Environmental Safety 180 : 12-22.
  zobacz
  • Ostrowska A.
  • Tyrka M.
  • Dziurka M.
  • Hura K.
  • Hura T.
  • Participation of Wheat and Rye Genome in Drought Induced Senescence in Winter Triticale (X Triticosecale Wittm.).
  • 2019.
  • Agronomy, 9(4),195.
  zobacz
  • Kruk J.
  • Dziurka M.
  • Płytycz B.
  • Identification of new fluorophores in coelomic fluid of Eisenia andrei earthworms.
  • 2019.
  • PLOS ONE 14(3): e0214757.
  zobacz
więcej publikacji

Projekty

 

studia

2004 - 2009
studia doktoranckie w Międzynarodowym Studium Doktoranckim Nauk Przyrodniczych PAN w Krakowie. Temat pracy doktorskiej: "Udział zearalenonu w rozwoju wybranych roślin uprawnych"
1999 - 2004
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Chemii, studia magisterskie, specjalność: chemia analityczna. Praca magisterska wykonana w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie;

przebieg pracy

lipiec 2019

asystent w Instytucie Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN w Krakowie;

2011 – 2019
adiunkt w Instytucie Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN w Krakowie;
2009 – 2011
asystent w Instytucie Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN w Krakowie;
2004 – 2009
chemik w Instytucie Fizjologii Roślin im.F. Górskiego PAN w Krakowie

praktyczne umiejętności

znajomość technik analitycznych, klasycznych i instrumentalnych oraz obsługi aparatury analitycznej (w szczególności chromatograf cieczowy z detektorem elektrochemicznym, spektrofotometrycznym DAD i masowm) i inne laboratoryjne techniki biochemiczne,
opracowywanie metod analitycznych (także walidacja), wykonywanie analiz, opracowywanie wyników
wykonywane oznaczenia: witamina E (tokoferole), regulatory wzrostu i rozwoju roślin (min. auksyny, cytokininy, ABA, poliaminy, zearalenon), cukry (mon- i oligosacharydy); w różnych matrycach pochodzenia roślinnego

social media

ORCID logo

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8265-6243
ResearcherID: H-1228-2016
Loop profile: 392260
Scopus Author ID: 35737193800