Dr Michał Dziurka

Rola fitohormonów w rozwoju roślin • zearalenon - występowanie i aktywność w roślinach
www: http://ifr-pan.edu.pl/o-instytucie/kadra/44-michal-dziurka

Publikacje

  • Dziurka M.
  • Kubica P.
  • Kwiecień I.
  • Biesaga-Kościelniak J.
  • Ekiert H.
  • Abdelmohsen SAM
  • Al-Harbi FF
  • Elansary D.O.
  • Elansary H.O.
  • Szopa A.
  • In Vitro Cultures of Some Medicinal Plant Species (Cistus × incanus, Verbena officinalis, Scutellaria lateriflora, and Scutellaria baicalensis) as a Rich Potential Source of Antioxidants—Evaluation by CUPRAC and QUENCHER-CUPRAC Assays.
  • 2021.
  • Plants 10: 454.
  zobacz
  • Muszyńska-Sadłowska E.
  • Tokarz K.M.
  • Dziurka M.
  • Labudda M.
  • Dziurka K.
  • Tokarz B.
  • Photosynthetic apparatus efficiency, phenolic acid profiling and pattern of chosen phytohormones in pseudometallophyte Alyssum montanum.
  • 2021.
  • Scientific Reports, 11: 4135.
  zobacz
  • Pociecha E.
  • Janeczko A.
  • Dziurka M.
  • Gruszka D.
  • Disturbances in the biosynthesis or signalling of brassinosteroids that are caused by mutations in the HvDWARF, HvCPD and HvBRI1 genes increase the tolerance of barley to the deacclimation process.
  • 2020.
  • Journal of Plant Growth Regulation, 39: 1625–1637.
  zobacz
więcej publikacji

Projekty

 

studia

2004 - 2009
studia doktoranckie w Międzynarodowym Studium Doktoranckim Nauk Przyrodniczych PAN w Krakowie. Temat pracy doktorskiej: "Udział zearalenonu w rozwoju wybranych roślin uprawnych"
1999 - 2004
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Chemii, studia magisterskie, specjalność: chemia analityczna. Praca magisterska wykonana w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie;

przebieg pracy

lipiec 2019
asystent w Instytucie Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN w Krakowie;
2011 – 2019
adiunkt w Instytucie Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN w Krakowie;
2009 – 2011
asystent w Instytucie Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN w Krakowie;
2004 – 2009
chemik w Instytucie Fizjologii Roślin im.F. Górskiego PAN w Krakowie

praktyczne umiejętności

znajomość technik analitycznych, klasycznych i instrumentalnych oraz obsługi aparatury analitycznej (w szczególności chromatograf cieczowy z detektorem elektrochemicznym, spektrofotometrycznym DAD i masowm) i inne laboratoryjne techniki biochemiczne,
opracowywanie metod analitycznych (także walidacja), wykonywanie analiz, opracowywanie wyników
wykonywane oznaczenia: witamina E (tokoferole), regulatory wzrostu i rozwoju roślin (min. auksyny, cytokininy, ABA, poliaminy, zearalenon), cukry (mon- i oligosacharydy); w różnych matrycach pochodzenia roślinnego

social media

ORCID logo

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8265-6243
ResearcherID: H-1228-2016
Loop profile: 392260
Scopus Author ID: 35737193800