Dr Michał Dziurka

Rola fitohormonów w rozwoju roślin • zearalenon - występowanie i aktywność w roślinach
www: http://ifr-pan.edu.pl/o-instytucie/kadra/44-michal-dziurka

Publikacje

  • Pociecha E.
  • Janeczko A.
  • Dziurka M.
  • Gruszka D.
  • Disturbances in the biosynthesis or signalling of brassinosteroids that are caused by mutations in the HvDWARF, HvCPD and HvBRI1 genes increase the tolerance of barley to the deacclimation process.
  • 2020.
  • Journal of Plant Growth Regulation, 39: 1625–1637.
  zobacz
  • Wojtania A.
  • Dziurka M.
  • Skrzypek E.
  • In vitro rooting response of yellow-flowered magnolia in relation to the phenolic acids content.
  • 2020.
  • Agronomy, 10: 1880.
  zobacz
  • Hornyák M.
  • Słomka A.
  • Sychta K.
  • Dziurka M.
  • Kopeć P.
  • Pastuszak J.
  • Szczerba A.
  • Płażek A.
  • Reducing flower competition for assimilates by half results in higher yield of Fagopyrum esculentum.
  • 2020.
  • International Journal of Molecular Sciences, 21: 8953.
  zobacz
więcej publikacji

Projekty

 

studia

2004 - 2009
studia doktoranckie w Międzynarodowym Studium Doktoranckim Nauk Przyrodniczych PAN w Krakowie. Temat pracy doktorskiej: "Udział zearalenonu w rozwoju wybranych roślin uprawnych"
1999 - 2004
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Chemii, studia magisterskie, specjalność: chemia analityczna. Praca magisterska wykonana w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie;

przebieg pracy

lipiec 2019
asystent w Instytucie Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN w Krakowie;
2011 – 2019
adiunkt w Instytucie Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN w Krakowie;
2009 – 2011
asystent w Instytucie Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN w Krakowie;
2004 – 2009
chemik w Instytucie Fizjologii Roślin im.F. Górskiego PAN w Krakowie

praktyczne umiejętności

znajomość technik analitycznych, klasycznych i instrumentalnych oraz obsługi aparatury analitycznej (w szczególności chromatograf cieczowy z detektorem elektrochemicznym, spektrofotometrycznym DAD i masowm) i inne laboratoryjne techniki biochemiczne,
opracowywanie metod analitycznych (także walidacja), wykonywanie analiz, opracowywanie wyników
wykonywane oznaczenia: witamina E (tokoferole), regulatory wzrostu i rozwoju roślin (min. auksyny, cytokininy, ABA, poliaminy, zearalenon), cukry (mon- i oligosacharydy); w różnych matrycach pochodzenia roślinnego

social media

ORCID logo

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8265-6243
ResearcherID: H-1228-2016
Loop profile: 392260
Scopus Author ID: 35737193800