Dr Michał Dziurka

Rola fitohormonów w rozwoju roślin • zearalenon - występowanie i aktywność w roślinach
www: http://ifr-pan.edu.pl/o-instytucie/kadra/44-michal-dziurka

Publikacje

  • Gadzinowska J.
  • Dziurka M.
  • Ostrowska A.
  • Hura K.
  • Hura T.
  • Phytohormone synthesis pathways in sweet briar rose (Rosa rubiginosa L.) seedlings with high adaptation potential to soil drought.
  • 2020.
  • Plant Physiology and Biochemistry 154, 745-750.
  zobacz
  • Gruszka D.
  • Pociecha E.
  • Jurczyk B.
  • Dziurka M.
  • Oliwa J.
  • Sadura  I.
  • Janeczko A.
  • Insights into metabolic reactions of semi-dwarf, barley brassinosteroid mutants to drought.
  • 2020.
  • International Journal of Molecular Sciences, 21: 5096.
  zobacz
  • Saja D.
  • Janeczko A.
  • Barna B.
  • Skoczowski A.
  • Dziurka M.
  • Kornaś A
  • Gullner G
  • Powdery mildew-induced hormonal and photosynthetic changes in barley near isogenic lines carrying various resistant genes.
  • 2020.
  • International Journal of Molecular Sciences, 21: 4536.
  zobacz
więcej publikacji

Projekty

 

studia

2004 - 2009
studia doktoranckie w Międzynarodowym Studium Doktoranckim Nauk Przyrodniczych PAN w Krakowie. Temat pracy doktorskiej: "Udział zearalenonu w rozwoju wybranych roślin uprawnych"
1999 - 2004
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Chemii, studia magisterskie, specjalność: chemia analityczna. Praca magisterska wykonana w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie;

przebieg pracy

lipiec 2019
asystent w Instytucie Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN w Krakowie;
2011 – 2019
adiunkt w Instytucie Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN w Krakowie;
2009 – 2011
asystent w Instytucie Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN w Krakowie;
2004 – 2009
chemik w Instytucie Fizjologii Roślin im.F. Górskiego PAN w Krakowie

praktyczne umiejętności

znajomość technik analitycznych, klasycznych i instrumentalnych oraz obsługi aparatury analitycznej (w szczególności chromatograf cieczowy z detektorem elektrochemicznym, spektrofotometrycznym DAD i masowm) i inne laboratoryjne techniki biochemiczne,
opracowywanie metod analitycznych (także walidacja), wykonywanie analiz, opracowywanie wyników
wykonywane oznaczenia: witamina E (tokoferole), regulatory wzrostu i rozwoju roślin (min. auksyny, cytokininy, ABA, poliaminy, zearalenon), cukry (mon- i oligosacharydy); w różnych matrycach pochodzenia roślinnego

social media

ORCID logo

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8265-6243
ResearcherID: H-1228-2016
Loop profile: 392260
Scopus Author ID: 35737193800