Mgr inż. Miron Gieniec

Doktoranci
Zakład Biologii Stresu
(+48) 12 4251833 (wew./ext. 129)
m.gieniec@ifr-pan.edu.pl
regulacja szlaku biosyntezy etylenu • Crassulacean acid metabolism

WYKSZTAŁCENIE 

10/2020 – obecnie

studia doktoranckie

Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk (IFR PAN) w ramach Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych w Krakowie

Opiekun naukowy: prof. dr hab. Zbigniew Miszalski

03/2017 – 09/2018

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie; Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa  

kierunek: biotechnologia, specjalność: analityka biotechnologiczna, uzyskany tytuł: magister inżynier

10/2013 – 02/2017 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie; Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa  

kierunek: biotechnologia, specjalność: biotechnologia stosowana, uzyskany tytuł: inżynier

 

UDZIAŁ W PROJEKTACH BADAWCZYCH

1. "Wewnątrztkankowy dwutlenek węgla oraz stan puli redoks plastochinonu jako regulatory szlaku biosyntezy etylenu." 2019/35/B/NZ9/01544

 

 

orcid logo upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/...