Mgr Katarzyna Cyganek

Doktoranci
Zakład Biotechnologii
(+48) 12 4251833 (wew./ext. 110)
k.cyganek@ifr-pan.edu.pl
QTL • węglowodany • plon • susza• pszenica

Publikacje

więcej publikacji

STUDIA I PRZEBIEG PRACY

 • 2010 - obecnie doktorantka Międzynarodowego Studium Doktoranckiego Nauk Przyrodniczych PAN w Krakowie
 • 2005-2010 Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Wydział Geograficzno- Biologiczny, kierunek: studia magisterskie - biologia z nauczaniem przyrody i wychowaniem prozdrowotnym
  • Praca magisterska: Analiza genetycznego podłoża regeneracji androgenicznej u pszenżyta (xTriticosecale Wittmack), pod kierunkiem prof. Marii Wędzony

TEMATYKA BADAWCZA

Planowany temat pracy:
Identyfikacja loci cech ilościowych (QTL) warunkujących zawartość węglowodanów i wysokość plonu u pszenicy w warunkach suszy glebowej.
opiekunowie naukowi: dr hab. inż. Ilona Czyczyło-Mysza, dr Michał Dziurka

 

PUBLIKACJE 

Małek K. (Cyganek K.), Czyczyło-Mysza I., Marcińska I., Dziurka M. Mapowanie QTL plonu i zawartości sacharozy w stresie suszy u pszenicy. Episteme 2012, 14, 357-364.

 

PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI

 • mapowanie QTL 

 • analizy spektrofotometryczne: cukrów, proliny, fenoli, barwników

 • wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC)

 • kultury in vitro (kultury pylnikowe, otrzymywanie haploidów i DH pszenżyta, pszenicy i owsa)

 • mikroskopia świetlna

 

CZŁONKOWSTWO I FUNKCJE

Członkini PTBioch (od I 2012)
Przedstawicielka Doktorantów Instytutu Fizjologii Roślin PAN (2011-2012):
Funkcja delegata doktorantów IFR PAN na:

 • Pierwszym Ogólnopolskim Zebraniu Doktorantów PAN, Warszawa, 10 listopada 2011 roku; na którym zostali wybrani delegaci PAN na spotkanie Krajowej Rady Doktorantów
 • Zebraniu Ogólnym Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk,Warszawa, 19 stycznia 2012, na którym został utworzony pierwszy regulamin Samorządu Doktorantów PAN i zostały wybrane władze ww. samorządu

Członkini Komitetu Organizacyjnego dla stworzenia Porozumienia Doktorantów Międzynarodowego Studium Doktoranckiego Nauk Przyrodniczych PAN w Krakowie

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

 • Współprowadzenie warsztatów "Wykrywanie białek i fenoli w produktach żywnościowych" w ramach XIII Festiwalu Nauki w Krakowie, ul. Sławkowska 17, Kraków 18 maja 2013 r.,

 • Prowadzenie warsztatów na temat chromatografii bibułowej i wykrywania skrobi w produktach żywnościowych; Szkoła Podstawowa nr 126 w Krakowie, klasy I-III.

NAGRODY

 • I miejsce w sesji posterowej na V Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów „Wielokierunkowość badań w rolnictwie i leśnictwie” 12 III 11 r. w Krakowie za poster: 
  A. Maksymowicz, K. Małek, I. Czyczyło-Mysza, I. Żur „Analiza genetycznego podłoża androgenezy u pszenżyta ( ×Triticosecale Wittmack)”, przyznane przez organizatora konferencji – UR w Krakowie

 • Laureatka stypendium "Doctus- Małopolski Fundusz Stypendialny dla Doktorantów" (2011-2014)