Mgr Karolina Bistroń

pszenica, białka gliadynowe, immunoreakcja, alergenność, elektroforeza A-PAGE, test ELISA

STUDIA

2010 - studia doktoranckie w Międzynarodowym Studium Doktoranckim Nauk Przyrodniczych Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

2005 -2010 studia magisterskie na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Wydział Geograficzno-Biologiczny

Kierunek: Biologia z nauczaniem przyrody i chemii

 

TEMATYKA BADAWCZA

Obniżanie zawartości białek alergizujących w ziarnie wybranych genotypów pszenicy ozimej w wyniku oddziaływań allelopatycznych

PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI

  • analiza kalorymetryczna (kalorymetria izotermiczna)
  • analiza immunoenzymatyczna (ELISA)
  • analiza elektroforetyczna (A-PAGE)