Zawiadomienie o wyniku postępowania 1/2019

16.11.2019

Zawiadomienie o wyniku postępowania w związku z udzieleniem zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup, dostawa aparatu oraz akcesoriów RT-PCR dla Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk”, znak sprawy 1/2019

Pliki:

Dziennik zmian dokumentu

Data zmiany Typ zmiany Autor Osoba odpowiedzialna Opis zmian
2019-11-18 08:02:12 Edycja rekordu Edycja rekordu "Zawiadomienie o wyniku postępowania 1/2019" w następującym zakresie:
Dostępny do
2019-11-16 11:11:03 Dodanie rekordu Nazwa rekordu: Zawiadomienie o wyniku postępowania 1/2019
print