ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 1/2019 - wyjaśnienie

31.10.2019

Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN w Krakowie informuje iż do zamawiającego wpłynął wniosek od ewentualnego Wykonawcy dotyczący wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu pn. „Zakup, dostawa aparatu oraz akcesoriów RT-PCR"  dla Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk- znak sprawy 1/2019.

Zamawiający przekazuje w załączniku treść pytania, wraz z poniższym wyjaśnieniem:
W odpowiedzi na zapytanie informuje iż właściwa pojemność to 0,2 ml.

Pliki:

Dziennik zmian dokumentu

Data zmiany Typ zmiany Autor Osoba odpowiedzialna Opis zmian
2019-10-31 11:35:20 Edycja rekordu Edycja rekordu "ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 1/2019 - wyjaśnienie" w następującym zakresie:
Dostępny do
2019-10-31 11:34:34 Dodanie rekordu Nazwa rekordu: ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 1/2019 - wyjaśnienie
print