2/2018 - zawiadomienie

12.12.2018

Zawiadomienie o wyniku postępowania w związku z udzieleniem zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Zakup wraz z dostawą urządzeń oraz materiałów niezbędnych do konserwacji i naprawy specjalnego urządzenia badawczego zlokalizowanego w Instytucie Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk"

Dziennik zmian dokumentu

Data zmiany Typ zmiany Autor Osoba odpowiedzialna Opis zmian
2018-12-12 10:39:16 Dodanie rekordu Nazwa rekordu: 2/2018 - zawiadomienie
print