1/2018 zawiadomienie

18.01.2018

Zawiadomienie o wyniku postępowania w związku z udzieleniem zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Zakup energii elektrycznej dla Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk", znak sprawy 1/2018.

Dziennik zmian dokumentu

Data zmiany Typ zmiany Autor Osoba odpowiedzialna Opis zmian
2018-01-18 08:23:18 Dodanie rekordu Nazwa rekordu: 1/2018 zawiadomienie
print