Z. PUBLICZNE 1/2018 - wyjaśnienie

11.01.2018

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 1/2018 - wyjaśnienie.

Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN w Krakowie informuje iż do zamawiającego wpłynął wniosek od ewentualnego Wykonawcy dotyczący wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu pn. „Zakup energii elektrycznej dla Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk” - znak sprawy 1/2018.

Zamawiający przekazuje treść pytań, w załączniku, wraz z poniższym wyjaśnieniem:

p.1-Grupa B23 w przybliżeniu 300 MWh
      Grupa C22b w przybliżeniu 200 MWh

p.2- Dostawcą był Green S.A, umowa zakończyła się z końcem ubiegłego roku. Zamawiający udzieli pełnomocnictwa do zgłoszenia sprzedaży energii do OSD.
p.3- zapis pozostaje, dotyczy dostarczenia energii do systemu.
p.4- zapis pozostaje, jest wystarczająco precyzyjny.
p.5- zapis jest wystarczający.
p.6- usuwamy część zapisu: ,tj. z dniem wygaśnięcia umowy z dotychczasowym sprzedawcą.
p.7- oczywista pomyłka,zapis należy usunąć w całości.
p.8- zapis pozostaje.
p.9- odnośnik 2 i 3 usuwamy w całości.
p.10- uzgodniono zapis, " Wykonawca wyraża zgodę, by naliczone kary umowne były udokumentowane w formie noty obciążającej".
p.11-Zamawiający przekaże Wykonawcy dane niezbędne do zawarcia umowy z OSD.

Dziennik zmian dokumentu

Data zmiany Typ zmiany Autor Osoba odpowiedzialna Opis zmian
2018-01-11 13:57:19 Edycja rekordu Edycja rekordu "Z. PUBLICZNE 1/2018 - wyjaśnienie" w następującym zakresie:
Dostępny do
Treść (polski)
2018-01-11 13:56:50 Edycja rekordu Edycja rekordu "Z. PUBLICZNE 1/2018 - wyjaśnienie" w następującym zakresie:
Dostępny do
Wstęp (polski)
2018-01-11 13:54:05 Dodanie rekordu Nazwa rekordu: Z. PUBLICZNE 1/2018 - wyjaśnienie
print