4/2017 zawiadomienie

10.01.2018

Zawiadomienie o wyniku postępowania w związku z udzieleniem zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Dostawa, instalacja, uruchomienie i kalibracja nanokalorymetru 4 ml typu bliźniaczego", znak sprawy 4/2017.

Dziennik zmian dokumentu

Data zmiany Typ zmiany Autor Osoba odpowiedzialna Opis zmian
2018-01-10 14:21:32 Edycja rekordu Edycja rekordu "4/2017 zawiadomienie" w następującym zakresie:
Dostępny do
Treść (polski)
2018-01-10 14:21:04 Edycja rekordu Edycja rekordu "4/2017 zawiadomienie" w następującym zakresie:
Dostępny do
2018-01-10 14:20:35 Edycja rekordu Edycja rekordu "4/2017 zawiadomienie" w następującym zakresie:
Dostępny do
Tytuł (polski)
Tytuł w linku (polski)
Wstęp (polski)
Treść (polski)
2018-01-10 14:17:57 Dodanie rekordu Nazwa rekordu: Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego 4/2017
print