Dostawa, instalacja, uruchomienie i kalibracja nanokalorymetru 4 mL typu bliźniaczego 4/2017

08.12.2017

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

„Dostawa, instalacja, uruchomienie i kalibracja nanokalorymetru 4 mL typu bliźniaczego ”
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): 4/2017

Pliki:

Dziennik zmian dokumentu

Data zmiany Typ zmiany Autor Osoba odpowiedzialna Opis zmian
2017-12-08 14:34:06 Dodanie rekordu Nazwa rekordu: Dostawa, instalacja, uruchomienie i kalibracja nanokalorymetru 4 mL typu bliźniaczego 4/2017
print