Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego 1/2017

30.10.2017

Zawiadomienie o wyniku postępowania w związku z udzieleniem zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Dostawa, instalacja, uruchomienie i kalibracja multikalorymetru 4 mL”, znak sprawy 3/2017.

Dziennik zmian dokumentu

Data zmiany Typ zmiany Autor Osoba odpowiedzialna Opis zmian
2017-10-30 08:56:53 Edycja rekordu Edycja rekordu "Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego 1/2017" w następującym zakresie:
Dostępny do
Wstęp (polski)
Treść (polski)
2017-10-30 08:55:42 Edycja rekordu Edycja rekordu "Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego 1/2017" w następującym zakresie:
Dostępny do
2017-10-30 08:54:31 Dodanie rekordu Nazwa rekordu: Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego 1/2017
print