ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 1/2017 - ZAWIADOMIENIE

12.05.2017

Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Rozbudowa mikroskopu konfokalnego Nikon Eclipse E600/C1, znak sprawy 1/2017

więcej

 

 

Dziennik zmian dokumentu

Data zmiany Typ zmiany Autor Osoba odpowiedzialna Opis zmian
2017-05-12 09:08:14 Dodanie rekordu Sławomir Jurczyk Nazwa rekordu: ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 1/2017 - ZAWIADOMIENIE
print